Asociace svou pozornost zaměřila i na děti bilingvních rodičů, kterým umožňuje sdílet střípky české kultury v srdci Lyonu. Struktura, která vznikla v roce 2012 na popud babiček Lídy a Adély, s velkou úspěšností uchytila a stále roste. Dnes se o 50 dětí ve věku 3 až 10 let stará celkem pět vychovatelek. Každou druhou sobotu od 9h45 do 12h15 si děti mají možnost hrát se svými vrstevníky a zábavně se tak seznamovat s českou kulturou.

"Škola u babiček" je určena zejména českým a francouzským dětem, pro něž je znalost českého jazyka nezbytnou součástí jejich života.

Jestliže chcete znát podrobnosti o fungování školy nebo chcete-li své děti zapsat, napište nám.

Škola u babiček má své vlastní stránky, koukněte na ně : http://skolalyon.wordpress.com/